پمپ آب بشقابی یک وسیله مکانیکی می باشد که به جهت انتقال و چرخاندن یک جریان سیال به وسیله انتقال انرژی چرخشی از یک یا چند روتور در حال چرخش، یعنی پروانه ها، طراحی شده است.
این جریان سیال پس از ورود به پروانه به سرعت در امتداد محور خود چرخانده می شود و از طریق نیروی گریز از مرکز منتقل می شود.

عمل چرخش روتور، سرعت و فشار مایع را افزایش می دهد و همچنین آن را به سمت خروجی پمپ هدایت می کند.

پوشش پمپ نیز به طور خاصی طراحی شده است که ورود مایع را از ورودی پمپ تسریع کرده و آن را به پروانه وارد می کند.
پمپ های بشقابی معمولا برای پمپاژ کردن آب، حلال ها، ارگانیسم ها، روغن ها، اسیدها و مایعاتی به کار می روند که کاربرد صنعتی، کشاورزی و خانگی دارند.

در حقیقت پمپ های آب بشقابی از مرکز مناسب برای تقریبا هر کاربردی که دارای مایعات ویسکوزیته کم است وجود دارد.

نمایش 1–9 از 32 نتیجه