پمپ آب شناور چاه های نیمه عمیق همانطور که از اسمش مشخص است جهت استفاده درون چاه هایی می باشد که از عمق بالایی برخوردار است.
این نوع پمپ آب شناور چاه های نیمه عمیق به شکلی طراحی شده است که به وسیله پمپاژ مایعات اطراف خود خنک می شود و البته بخش های داخلی موتور توسط یک پوشش یا مخافظ نگهداری می شود که همین پوشش از ورود هرگونه مایعاتی جلوگیری می کند.
فاکتورهای متعددی در انتخاب پمپ آب شناور چاه های نیمه عمیق نقش دارد که باید آن ها را درنظر گرفت مانند قطر چاه، قطر لوله، هد کلی پمپ، فاصله افقی و میزان ارتفاع سطح زمین

نمایش دادن همه 5 نتیجه